Ljudi koji ne mogu učestvovati u tuđem bolu, još manje mogu učestvovati u tuđoj radosti. - Činija Citata

Ljudi koji ne mogu učestvovati u tuđem bolu, još manje mogu učestvovati u tuđoj radosti.


ljudi-koji-ne-mogu-uestvovati-u-em-bolu-jo-manje-mogu-uestvovati-u-oj-radosti
nikolaj velimirovićljudikojinemoguučestvovatituđembolujomanjetuđojradostiljudi kojikoji nene mogumogu učestvovatiučestvovati uu tuđemtuđem bolujoš manjemanje mogumogu učestvovatiučestvovati uu tuđojtuđoj radostiljudi koji nekoji ne mogune mogu učestvovatimogu učestvovati uučestvovati u tuđemu tuđem bolujoš manje mogumanje mogu učestvovatimogu učestvovati uučestvovati u tuđoju tuđoj radostiljudi koji ne mogukoji ne mogu učestvovatine mogu učestvovati umogu učestvovati u tuđemučestvovati u tuđem bolujoš manje mogu učestvovatimanje mogu učestvovati umogu učestvovati u tuđojučestvovati u tuđoj radostiljudi koji ne mogu učestvovatikoji ne mogu učestvovati une mogu učestvovati u tuđemmogu učestvovati u tuđem bolujoš manje mogu učestvovati umanje mogu učestvovati u tuđojmogu učestvovati u tuđoj radosti

Svi su zabrinuti oko zaustavljanja terorizma. Pa... prestanite učestvovati u njemu!Ljudi koji sami ne rade i ne preduzimaju ništa u životu lako gube strpljenje i padaju u pogreške kad sude o tuđem radu.To je jedina fotografija na kojoj smo zajedno, i zato sam je uramio, još onda, da je sačuvam. Iz nekih važnih razloga ne mogu je okačiti, a iz nekih malih razloga ne mogu se otkačiti i iscepkati je u sitne komadiće. I tako je tu, u fioci. Ni tamo, ni ovamo.Bitka je najveličanstvenije takmičenje u kome ljudsko biće može učestvovati. Ona donosi ono što je najbolje, uklanja sve što je loše. Svi ljudi se boje bitke. Kukavica je onaj koji dopusti da osećaj straha nadvlada osećaj dužnosti. Dužnost je osnova muškosti.svi autobuski prozori koji leti ne mogu da se otvore, su isti oni koji zimi ne mogu da se zatvore :)Ljubav je stvar osećanja, a ne volje. Ne mogu voleti zato što hoću, a još manje zato što moram, stoga je obavezna ljubav glupost.