Ljudi koji imaju hrabrosti i karaktera drugim su ljudima uvek neugodni.


ljudi-koji-imaju-hrabrosti-i-karaktera-drugim-su-ljudima-uvek-neugodni
herman heseljudikojiimajuhrabrostikarakteradrugimsuljudimauvekneugodniljudi kojikoji imajuimaju hrabrostihrabrosti ii karakterakaraktera drugimdrugim susu ljudimaljudima uvekuvek neugodniljudi koji imajukoji imaju hrabrostiimaju hrabrosti ihrabrosti i karakterai karaktera drugimkaraktera drugim sudrugim su ljudimasu ljudima uvekljudima uvek neugodniljudi koji imaju hrabrostikoji imaju hrabrosti iimaju hrabrosti i karakterahrabrosti i karaktera drugimi karaktera drugim sukaraktera drugim su ljudimadrugim su ljudima uveksu ljudima uvek neugodniljudi koji imaju hrabrosti ikoji imaju hrabrosti i karakteraimaju hrabrosti i karaktera drugimhrabrosti i karaktera drugim sui karaktera drugim su ljudimakaraktera drugim su ljudima uvekdrugim su ljudima uvek neugodni

Ljudi koji imaju hrabrost i karakter drugim su ljudima uvek neugodni.Ljudi su dorasli da se obračunaju sa drugim ljudima, ali ne s problemima.Lako je ljudima boriti se sa zverovima. Ljudi imaju oružje koje zveri nemaju. Ali je teško ljudima boriti se sa duhovima zlobe, jer ovi se služe oružjem koje ljudi nemaju.Zli su ljudi oni koji ne znaju za ljubav i zato ne znaju ni za stid. Oni imaju snage tražiti ljubav – jer je ne trebaju i imaju hrabrosti nuditi je – jer nemaju što dati.Velika ambicija je strast velikog karaktera. Ljudi obdareni njome mogu raditi vrlo dobre ili vrlo loše stvari. Sve zavisi od principa koji ih usmeravaju.Žene imaju stalnu potrebu da budu voljene, i kad one same ne voli, i zato se često predaju i ljudima koji su im inače fizički nemili.