Ljubav ne postoji zato da nas usreći. Ja verujem da postoji zato da nam pokaže koliko možemo izdržati.


ljubav-ne-postoji-zato-da-nas-usrei-ja-verujem-da-postoji-zato-da-nam-pokae-koliko-moemo-izdrati
herman heseljubavnepostojizatodanasusrećijaverujemnampokažekolikomožemoizdržatiljubav nene postojipostoji zatozato dada nasnas usrećija verujemverujem dada postojipostoji zatozato dada namnam pokažepokaže kolikokoliko možemomožemo izdržatiljubav ne postojine postoji zatopostoji zato dazato da nasda nas usrećija verujem daverujem da postojida postoji zatopostoji zato dazato da namda nam pokaženam pokaže kolikopokaže koliko možemokoliko možemo izdržatiljubav ne postoji zatone postoji zato dapostoji zato da naszato da nas usrećija verujem da postojiverujem da postoji zatoda postoji zato dapostoji zato da namzato da nam pokažeda nam pokaže kolikonam pokaže koliko možemopokaže koliko možemo izdržatiljubav ne postoji zato dane postoji zato da naspostoji zato da nas usrećija verujem da postoji zatoverujem da postoji zato dada postoji zato da nampostoji zato da nam pokažezato da nam pokaže kolikoda nam pokaže koliko možemonam pokaže koliko možemo izdržati

Istina je da mi volimo život – ne zato što smo navikli da živimo, nego zato što smo navikli da volimo. Uvek postoji nešto ludosti u ljubavi, ali i u ludilu uvek postoji nešto razuma.Razum i postoji zato da bi čovek postigao ono što želi.Razum i postoji zato da bi čovjek postigao ono što želi.Mudrac se ne pokazuje, zato ga svuda vide. Ne definiše se, zato je razgovetan. Ne ističe sebe, i zato uspeva. Ne hvališe se svojim poslom, zato traje. Ne spori se, i upravo iz tog razloga niko na svetu ne može da se s njime spori.Ubod ne može ništa manje da zaboli samo zato što smo unapred znali da postoji nož.Ljubav je stvar osećanja, a ne volje. Ne mogu voleti zato što hoću, a još manje zato što moram, stoga je obavezna ljubav glupost.