Ljubav je jača od smrti i od straha pred smrću.


ljubav-jaa-od-smrti-i-od-straha-pred-smru
ivan turgenjevljubavjačaodsmrtistrahapredsmrćuljubav jeje jačajača odod smrtismrti ii odod strahastraha predpred smrćuljubav je jačaje jača odjača od smrtiod smrti ismrti i odi od strahaod straha predstraha pred smrćuljubav je jača odje jača od smrtijača od smrti iod smrti i odsmrti i od strahai od straha predod straha pred smrćuljubav je jača od smrtije jača od smrti ijača od smrti i odod smrti i od strahasmrti i od straha predi od straha pred smrću

Ljubav je, a ne razum, ta koja je jača od smrti.Bog je čudesnа i strаšnа reč, nаstаlа od strаhа pred smrću.LJubav se sastoji od četiri stvari; od uzdaha, od jecaja, od želje za smrću i mnogo laži.Ljubav je ipak jača od svega.Blagost je jača od strogosti. Voda je jača od stene.Ljubav nikad ne umire prirodnom smrću. Umire jer joj ne znamo obnoviti izvor. Umire od sljepoće, pogrešaka, izdaje. Umire od bolesti i rana, umire zbog dosade, gubitka svježine i sjaja.