Ljubav je ipak jača od svega. - Činija Citata

Ljubav je ipak jača od svega.


ljubav-ipak-jaa-od-svega
meša selimovićljubavipakjačaodsvegaljubav jeje ipakipak jačajača odod svegaljubav je ipakje ipak jačaipak jača odjača od svegaljubav je ipak jačaje ipak jača odipak jača od svegaljubav je ipak jača odje ipak jača od svega

Ljubav je jača od smrti i od straha pred smrću.Ljubav je, a ne razum, ta koja je jača od smrti.Blagost je jača od strogosti. Voda je jača od stene.Ljubav je vatreni zaborav svega drugoga.U kristalu imamo čistu evidenciju egzistencije formativnog životnog principa, i ako pored svega ne možemo razumijeti život kristala – to je ipak živo biće.Ljubav boli… al’ te moje srce ipak voli!