Ljubav je igra u kojoj jedno uvijek vara.


ljubav-igra-u-kojoj-jedno-uvijek-vara
onore de balzakljubavigrakojojjednouvijekvaraljubav jeje igraigra uu kojojkojoj jednojedno uvijekuvijek varaljubav je igraje igra uigra u kojoju kojoj jednokojoj jedno uvijekjedno uvijek varaljubav je igra uje igra u kojojigra u kojoj jednou kojoj jedno uvijekkojoj jedno uvijek varaljubav je igra u kojojje igra u kojoj jednoigra u kojoj jedno uvijeku kojoj jedno uvijek vara

Ljubav je igra za dvoje u kojoj oboje mogu pobediti.Svet je pozornica na kojoj svako igra svoju ulogu.Bolje je i koliba od slame u kojoj se od srca smeju, nego palata od mermera u kojoj svi plaču!Da ostanemo ovo što smo. Sutra. I uvijek. Djeca. Ne veliki, ne odrasli. Da se ne zavlačimo svako u svoju ljusku, da jedno drugom ne dopustimo da budemo ono što nismo, da ne gledamo vučijim očima i da se uvijek prepoznamo kada se sretnemo.Ljubav je sreća koju dajemo jedno drugome.Ljubav je spontana i žudi za izrazom u radosti, ljepoti, istini, pa i u suzama. Ljubav živi u trenutku; ne gubi se u prošlosti i ne teži prema sutrašnjici. Ljubav je SADA.