Lisica je lukava, al’ joj se ipak kože prodaju - Činija Citata

Lisica je lukava, al’ joj se ipak kože prodaju


lisica-lukava-al-joj-se-ipak-koe-prodaju
hrvatske poslovicelisicalukavaal’jojseipakkožeprodajulisica jeje lukavaal’ jojjoj sese ipakipak kožekože prodajulisica je lukavaal’ joj sejoj se ipakse ipak kožeipak kože prodajual’ joj se ipakjoj se ipak kožese ipak kože prodajual’ joj se ipak kožejoj se ipak kože prodaju

Ljubav boli… al’ te moje srce ipak voli!Čudna je ta zemaljska ljubav, rekao sam joj. Izgleda sve je, ipak, samo u prepoznavanju.Blizina tog čoveka bila je vrlo opasna. Osetila je njegov miris - i dopao joj se; osetila jer njegov dodir i dopao joj se, i shvatila je da ga je čekala - to joj se nije dopalo.Znaš prijatelju, ja sam nju voleo. Ono mislim, baš voleo. Istinski, ludo i bez razmišljanja. Bila mi je jedina. Moja tajna, ona najveća. Sa mnogima sam bio, al' sam nju nosio u srcu. Najviše mi je trebala, a eto. Baš njoj sam najviše boli nanosio. Nisam mogao da prihvatim činjenicu da volim, pa sam je terao od sebe. Stalno joj se vraćao, a ustvari bežao od nje. U jednom trenutku pokazao bih joj da mi je stalo, a u sledećem dokazao da sam đubre.Moramo, ipak, prihvatiti da, kako se meni čini, čovek sa svim svojim plemenitim karakteristikama ipak u svome telu drži neizbrisiv pečat njegovog niskog porekla.Ljubav je valjda jedina stvar na svijetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog. Pa ipak to činim, makar samo zato da još jednom pomenem čovjeka koji je unio toliko radosti u moj život.