Lijepo je doneke, dobro dovijeke.


lijepo-doneke-dobro-dovijeke
hrvatske poslovicelijepodonekedobrodovijekelijepo jeje donekedobro dovijekelijepo je doneke

Lijepo je ovo osjećanje ponosa, brani nas od kajanja.Ljudi vole ono što je dobro ili što im se čini da je dobro, ali obično griješe u procjeni šta je to dobro.Ako je nama dobro, biće dobro i drugima.Svaki čovjek može imati dobro raspoloženje kada je dobro odjeven.Svaki čovek može imati dobro raspoloženje kada je dobro obučen.Sve je dobro što se dobro svrši