Lepota je nešto životinjsko, ukoliko nije udruženo sa umom. - Činija Citata

Lepota je nešto životinjsko, ukoliko nije udruženo sa umom.


lepota-neto-ivotinjsko-ukoliko-nije-udrueno-umom
demokritlepotanetoživotinjskoukolikonijeudruženoumomlepota jeje neštonešto životinjskoukoliko nijenije udruženoudruženo sasa umomlepota je neštoje nešto životinjskoukoliko nije udruženonije udruženo saudruženo sa umomlepota je nešto životinjskoukoliko nije udruženo sanije udruženo sa umomukoliko nije udruženo sa umom

Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje.Nanijećeš štetu ukoliko nešto hvališ, ali još veću štetu ukoliko nešto zabraniš, a da to ne razumiješ.Kroz život treba prolaziti sa osmehom stjuardese koja zna da sa avionom nešto nije u redu.Lepota žene nije u odeći koju ona nosi, figuri o kojoj brine, niti u načinu na koji češlja svoju kosu. Lepota žene je u njenim očima, jer oči su vrata njenog srca, mesta gde ljubav počiva. Istinska lepota žene ogleda se u njenoj duši.Prijateljstvo nije nešto što učiš u školi. Međutim, ukoliko nisi naučio šta prijateljstvo znači, onda stvarno nisi ništa naučio.Kad slušaš jednu pesmu neprekidno tri dana,nešto nije u redu ili sa tobom ili sa pesmom ili sa ta tri dana