Lakše je reći nego učiniti.


lake-rei-nego-uiniti
latinske poslovicelakerećinegoučinitilakše jeje rećireći negonego učinitilakše je rećije reći negoreći nego učinitilakše je reći negoje reći nego učinitilakše je reći nego učiniti

Lakše je razbiti atom nego predrasude.Lakše je svadje izbeći, nego ih okončati.Lakše se odupreti na početku nego na kraju.Lakše je lagati, nego laž slušati.Lakše je biti ljubavnik nego muž zato što je lakše biti mudrica svakog dana nego govoriti lijepe stvari s vremena na vrijeme.Lakše je izgleda, mnoge ljude prevariti nego jednoga.