Lažima čovek poništava svoje dostojanstvo kao čoveka.


laima-ovek-ponitava-svoje-dostojanstvo-kao-oveka
imanuel kantlažimačovekponitavasvojedostojanstvokaočovekalažima čovekčovek poništavaponištava svojesvoje dostojanstvodostojanstvo kaokao čovekalažima čovek poništavačovek poništava svojeponištava svoje dostojanstvosvoje dostojanstvo kaodostojanstvo kao čovekalažima čovek poništava svoječovek poništava svoje dostojanstvoponištava svoje dostojanstvo kaosvoje dostojanstvo kao čovekalažima čovek poništava svoje dostojanstvočovek poništava svoje dostojanstvo kaoponištava svoje dostojanstvo kao čoveka

Lepši je pogreb kad ideali sahranjuju svog čoveka nego kad čovek sahranjuje svoje ideale.Svojim načelima čovek želi da svoje navike tiraniše ili opravda, da im iskaže poštovanje ili da ih naruži, ili da ih prikrije: — dva čoveka istih načela, verovatno njima hoće nešto iz osnova različito.Mudar čovek treba smatrati zdravlje kao jedan od najvećih blagoslova, pa naučiti kako da u vlastitim mislima izvuče korist iz svoje bolesti.Nije istina da čovek uvek nosi sa sobom i svoje probleme, ma kuda krenuo. To su, kao utehu, izmislili oni koji retko izlaze iz soba.Reči…spajaju ljude kao mostovi, stvarajući u isto vreme između čoveka i čoveka nepromostivosti vrlo često dublje od najmračnijega ponora.Sudbina je ista za čoveka ako se povlači i ako se snažno bori. Umire čovek koji nije napravio ništa, kao i onaj koji je napravio puno.