Laž je udobnija od sumnje, korisnija od ljubavi, trajnija od istine.


la-udobnija-od-sumnje-korisnija-od-ljubavi-trajnija-od-istine
gabrijel garsija markeslažudobnijaodsumnjekorisnijaljubavitrajnijaistineje udobnijaudobnija odod sumnjekorisnija odod ljubavitrajnija odod istinelaž je udobnijaje udobnija odudobnija od sumnjekorisnija od ljubavitrajnija od istinelaž je udobnija odje udobnija od sumnjelaž je udobnija od sumnje

Sve laži, sve pakosti, sva nespokojstva ovog sveta dolaze iz sumnje. Da nema sumnje ne bi bilo toliko zla.Svaki sporazum između istine i laži uvek je na štetu istine.Ako šutiš – šuti iz ljubavi; ako govoriš – govori iz ljubavi; ako opominješ – opominji iz ljubavi; ako opraštaš – opraštaj iz ljubavi.Bez svake sumnje sve naše znanje počinje sa iskustvom.Laka slutnja kod ljubavnika - kobne sumnje u voljeno stvorenje.Tragično je što su glupaci toliko sigurni, a mudri puni sumnje.