Kume, neuzdaj se u me, nego u se i u svoje kljuse. - Činija Citata

Kume, neuzdaj se u me, nego u se i u svoje kljuse.


kume-neuzdaj-se-u-me-nego-u-se-i-u-svoje-kljuse
hrvatske poslovicekumeneuzdajsemenegosvojekljuseneuzdaj sese uu menego uu sese iu svojesvoje kljuseneuzdaj se use u menego u seu se ise i ui u svojeu svoje kljuseneuzdaj se u menego u se iu se i use i u svojei u svoje kljusenego u se i uu se i u svojese i u svoje kljuse

Uzdaj se u se i u svoje kljuse.Sumnjam u sebe. Imam nesigurnosti. Imam strah od neuspeha. Dešavaju se noći kada dođem u arenu i pomislim: “Leđa me bole, kolena me bole, stopala me bole i ne mogu da nastavim, samo bih hteo da odmorim malo.” Svi mi sumnjamo u sebe, to je neosporivo, međutim to ne znači da se treba predati tim sumnjama. Treba ih prihvatiti.Nagnula se i poljubila me, smejući se: ,,stvarno si prljavi stari pokvarenjak!Ovo je fantastično vreme da se uđe u poslovni svet, jer će se poslovanje više promeniti u narednih 10 godina nego u prethodnih 50.Ko me iza ledja kudi, taj me se boji, a ko me u oči hvali, taj me prezire.Ti si za mene bio pravi blagoslov. I danas shvatam jednu stvar: svaki blagoslov koji odbijemo pretvara se u prokletstvo. Od života više ništa ne tražim. A ti me primoravaš da sagledavam bogatstva i horizonte koje nikad nisam upoznao. Sada, kada ih poznajem, i kada poznajem svoje ogromne mogućnosti, osećaću se gore nego što sam se ranije osećao. Jer znam da mogu da imam sve, a nije mi do toga.