Kroz život treba prolaziti sa osmehom stjuardese koja zna da sa avionom nešto nije u redu.


kroz-ivot-treba-prolaziti-osmehom-stjuardese-koja-zna-da-avionom-neto-nije-u-redu
krozživottrebaprolazitiosmehomstjuardesekojaznadaavionomnetonijeredukroz životživot trebatreba prolazitiprolaziti sasa osmehomosmehom stjuardesestjuardese kojakoja znazna dada sasa avionomavionom neštonešto nijenije uu redukroz život trebaživot treba prolazititreba prolaziti saprolaziti sa osmehomsa osmehom stjuardeseosmehom stjuardese kojastjuardese koja znakoja zna dazna da sada sa avionomsa avionom neštoavionom nešto nijenešto nije unije u redukroz život treba prolazitiživot treba prolaziti satreba prolaziti sa osmehomprolaziti sa osmehom stjuardesesa osmehom stjuardese kojaosmehom stjuardese koja znastjuardese koja zna dakoja zna da sazna da sa avionomda sa avionom neštosa avionom nešto nijeavionom nešto nije unešto nije u redukroz život treba prolaziti saživot treba prolaziti sa osmehomtreba prolaziti sa osmehom stjuardeseprolaziti sa osmehom stjuardese kojasa osmehom stjuardese koja znaosmehom stjuardese koja zna dastjuardese koja zna da sakoja zna da sa avionomzna da sa avionom neštoda sa avionom nešto nijesa avionom nešto nije uavionom nešto nije u redu

Kroz život treba prolaziti sa osmehom stjuardese koja zna da sa avionom neÅ¡to nije u redu.Najpre nisam bio spreman da se suočim da ono što zaista nije u redu sa mnom nije moje telo, već ograničenja koja sam postavljao sebi, kao i moja ograničena verzija mojih životnih mogućnosti.Nešto nije u redu sa mnom i sa svijetom, ili je u redu sa mnom i sa svijetom, ali ne možemo vezu da uspostavimo nikakvu.Moraš verovati u nešto - sebe, sudbinu, život, karmu, bilo šta. Ovaj pristup me nikada nije napuštao i promenio mi je život.Moraš verovati u nešto – sebe, sudbinu, život, karmu, bilo šta. Ovaj pristup me nikada nije napuštao i promenio mi je život.Tko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je- izbjegavajte ga!Tko ne zna, a zna da ne zna - dijete je- naučite ga!Tko zna, a ne zna da zna - spava- probudite ga!Tko zna i zna da zna - mudar je- slijedite ga!