Konačno, ne dive se svi istim stvarima i ne vole ih. (Svako ima svoje mišljenje i svoj ukus).


konano-ne-dive-se-svi-istim-stvarima-i-ne-vole-ih-svako-ima-svoje-miljenje-i-svoj-ukus
latinske poslovicekonačnonedivesesviistimstvarimavoleihsvakoimasvojemiljenjesvojukusne divedive sese svisvi istimistim stvarimastvarima ii nene volevole ih(svako imaima svojesvoje mišljenjemišljenje ii svojsvoj ukus)ne dive sedive se svise svi istimsvi istim stvarimaistim stvarima istvarima i nei ne volene vole ih(svako ima svojeima svoje mišljenjesvoje mišljenje imišljenje i svoji svoj ukus)ne dive se svidive se svi istimse svi istim stvarimasvi istim stvarima iistim stvarima i nestvarima i ne volei ne vole ih(svako ima svoje mišljenjeima svoje mišljenje isvoje mišljenje i svojmišljenje i svoj ukus)ne dive se svi istimdive se svi istim stvarimase svi istim stvarima isvi istim stvarima i neistim stvarima i ne volestvarima i ne vole ih(svako ima svoje mišljenje iima svoje mišljenje i svojsvoje mišljenje i svoj ukus)

Pomodni milje je onaj u kojem svi misle kao većina. Postoji li mesto gde svako ima svoje mišljenje? Postoji, to je literarni milje.Oni koji nikad ne povlače svoje mišljenje, više vole sebe nego istinu.Zašto da se menjaš? Svako ima svoj stil. Kada ga pronađeš, zadrži ga…Svako zasto ima svoje jbg. :)Zašto se menjati? Svako ima svoj stil. Ako ste ga našli, trebalo bi da se držite istog.Atlasu se dozvoljava mišljenje da ima slobodu da, ukoliko želi, može pustiti Zemlju i otići. Međutim, to mišljenje je sve što mu je zaista dozvoljeno.