Konačno, ne dive se svi istim stvarima i ne vole ih. (Svako ima svoje mišljenje i svoj ukus).


konano-ne-dive-se-svi-istim-stvarima-i-ne-vole-ih-svako-ima-svoje-miljenje-i-svoj-ukus
latinske poslovicekonačnonedivesesviistimstvarimavoleihsvakoimasvojemiljenjesvojukusne divedive sese svisvi istimistim stvarimastvarima ii nene volevole ih(svako imaima svojesvoje mišljenjemišljenje ii svojsvoj ukus)ne dive sedive se svise svi istimsvi istim stvarimaistim stvarima istvarima i nei ne volene vole ih(svako ima svojeima svoje mišljenjesvoje mišljenje imišljenje i svoji svoj ukus)ne dive se svidive se svi istimse svi istim stvarimasvi istim stvarima iistim stvarima i nestvarima i ne volei ne vole ih(svako ima svoje mišljenjeima svoje mišljenje isvoje mišljenje i svojmišljenje i svoj ukus)ne dive se svi istimdive se svi istim stvarimase svi istim stvarima isvi istim stvarima i neistim stvarima i ne volestvarima i ne vole ih(svako ima svoje mišljenje iima svoje mišljenje i svojsvoje mišljenje i svoj ukus)

Oni koji nikad ne povlače svoje mišljenje, više vole sebe nego istinu.U dobru svi su tu, a kada dolaze teška vremena svi se sklanjaju. Izgleda, ne vole da nose teret drugih koji se ne plaća.U dobru su svi tu, a kada dolaze teška vremena svi se sklanjaju, izgleda ne vole da nose teret drugih koji se ne plaća.Pomodni milje je onaj u kojem svi misle kao većina. Postoji li mesto gde svako ima svoje mišljenje? Postoji, to je literarni milje.Dok svi kukakaju o kojekakvim problemima, ja i dalje verujem, đavo ga odneo, da na svetu ima i lepih stvari. A ima ih. Verujte...Svako će znati da vam kaže koliko ima koza i ovaca, ali ne i koliko ima prijatelja.