Koliko malo dečjih snova ostvari odrastao čovek.


koliko-malo-dejih-snova-ostvari-odrastao-ovek
ovidijekolikomalodečjihsnovaostvariodrastaočovekkoliko malomalo dečjihdečjih snovasnova ostvariostvari odrastaoodrastao čovekkoliko malo dečjihmalo dečjih snovadečjih snova ostvarisnova ostvari odrastaoostvari odrastao čovekkoliko malo dečjih snovamalo dečjih snova ostvaridečjih snova ostvari odrastaosnova ostvari odrastao čovekkoliko malo dečjih snova ostvarimalo dečjih snova ostvari odrastaodečjih snova ostvari odrastao čovek

Koliko je samo puno stvari bez kojih čovek može.Sve što jedan čovek može da zamisli, drugi može da ostvari.Koliko bi očiju trebao imati čovek da opazi sreću koja ga okružuje?Koliko god čovek ćutao, oni koji žele da ga čiju, čuće ga.Nije dovoljno samo živeti! – reče leptir, Potrebno je imati malo sunca, malo slobode i malo cveća!Koliko je neki čovek vredan za svoju zajednicu zavisi, u prvom redu, o tome koliko su njegovi osećaji, misli i dela usmereni na unapređivanje života drugih ljudi…