Koliko glava, toliko mišljenja.


koliko-glava-toliko-miljenja
homerkolikoglavatolikomiljenjakoliko glavatoliko mišljenja

Koliko ljudih, toliko dudihKoliko je u Tuzli soli,toliko te moja dusa voli…:$$Ništa ne doprinosi duševnom miru toliko koliko nedostatak mišljenja o stvarima i pojavama.Koliko vrijedi čovjek – toliko vrijedi zemlja.Koliko god ne volim da budem rob, toliko ne bih trebao voliti da budem gospodar. Ovo izražava moju ideju demokratije.Koliko je od zemlje do neba,toliko je od čoveka do nečoveka.