Kod većine stvari najbolja je sredina.


kod-veine-stvari-najbolja-sredina
ciceronkodvećinestvarinajboljasredinakod većinevećine stvaristvari najboljanajbolja jeje sredinakod većine stvarivećine stvari najboljastvari najbolja jenajbolja je sredinakod većine stvari najboljavećine stvari najbolja jestvari najbolja je sredinakod većine stvari najbolja jevećine stvari najbolja je sredina

Mi moramo u Jugoslaviji, naprimer pokazati da ne može biti manjine i većine. Socijalizam manjinu i većinu odbacuje. On traži ravnopravnost između manjine i većine, a onda nema ni većine ni manjine, nego ima samo jedan narod, proizvođač, radni čovek, socijalistički čovek.Gdje je čija kuća tu je i sredina svijeta.Najveća vrlina je sredina između dve krajnosti.Mladost predlaže, starost odlaže, sredina izvršava.Lud je samo onaj čija se ludost ne poklapa sa ludošću većine.Zlatna sredina: ni glup, ni pametan, prilično nenadaren i kao da sam pao s Mjeseca.