Kod žene je urođeno da vara na malo i veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje namere.


kod-ene-uroeno-da-vara-na-malo-i-veliko-svesno-i-nesvesno-namerno-i-nenamerno-a-vrlo-esto-i-bez-ikakve-zle-namere-i-ak-sasvim-esto-iz-najbolje-namere
jovan dučićkodženeurođenodavaranamalovelikosvesnonesvesnonamernonenamernovrločestobezikakvezlenamerečaksasvimiznajboljenamerekod ženežene jeje urođenourođeno dada varavara nana malomalo ii velikosvesno ii nesvesnonamerno ii nenamernovrlo čestočesto ii bezbez ikakveikakve zlezle namerei čakčak sasvimsasvim čestočesto iziz najboljenajbolje namerekod žene ježene je urođenoje urođeno daurođeno da varada vara navara na malona malo imalo i velikosvesno i nesvesnonamerno i nenamernoa vrlo čestovrlo često ičesto i bezi bez ikakvebez ikakve zleikakve zle namerei čak sasvimčak sasvim čestosasvim često izčesto iz najboljeiz najbolje namere

Kod žene je urođeno da vara na malo i na veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje namere.Izgled često vara.Čovek je često svoja žrtva. A ako to nije, često su mu žrtve drugi.Oni koji nemaju u glavi vrlo često misle da su mudriji nego drugi.Žena je u stanju da bude najravnodušnija prema muškarcu kojeg je nekad bezumno volela, i čak da se snjim ophodi bez ikakve veze s njenom prošlošću.Čudno je, kako je malo potrebno da budemo sretni i jos čudnije, kako nam često baš to malo nedostaje.