Kod žene je urođeno da vara na malo i veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje namere. - Činija Citata

Kod žene je urođeno da vara na malo i veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje namere.


kod-ene-uroeno-da-vara-na-malo-i-veliko-svesno-i-nesvesno-namerno-i-nenamerno-a-vrlo-esto-i-bez-ikakve-zle-namere-i-ak-sasvim-esto-iz-najbolje-namere
jovan dučićkodženeurođenodavaranamalovelikosvesnonesvesnonamernonenamernovrločestobezikakvezlenamerečaksasvimiznajboljenamerekod ženežene jeje urođenourođeno dada varavara nana malomalo ii velikosvesno ii nesvesnonamerno ii nenamernovrlo čestočesto ii bezbez ikakveikakve zlezle namerei čakčak sasvimsasvim čestočesto iziz najboljenajbolje namerekod žene ježene je urođenoje urođeno daurođeno da varada vara navara na malona malo imalo i velikosvesno i nesvesnonamerno i nenamernoa vrlo čestovrlo često ičesto i bezi bez ikakvebez ikakve zleikakve zle namerei čak sasvimčak sasvim čestosasvim često izčesto iz najboljeiz najbolje namere

Kod žene je urođeno da vara na malo i na veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje namere.Kad se drvetu potkreše krošnja, iz stabla izbijaju novi izdanci. Tako se često i duša obolela u cvatu vraća u prolećno doba začetka i detinjstva prožetog slutnjama, kao da će tu otkriti nove nade i nastaviti prekinutu nit života. Izdanci sočno i naglo bujaju iz stabla, ali je to samo prividni život i iz njega nikad neće izrasti krošnja.Zrelost je često apsurdnija od mladosti, a često je i nepravednija prema mladosti.Žena se često brani od poroka srčanije i poštenije nego muškarac, jer zna da je ne kontroliše samo jedno lice, nego celo društvo, i porodica, i sve ostalo što su ljudi podigli protiv žene.Čudno je, kako je malo potrebno da budemo sretni i jos čudnije, kako nam često baš to malo nedostaje.Žena je u stanju da bude najravnodušnija prema muškarcu kojeg je nekad bezumno volela, i čak da se snjim ophodi bez ikakve veze s njenom prošlošću.