Kod žene je urođeno da vara na malo i na veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje namere. - Činija Citata

Kod žene je urođeno da vara na malo i na veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje namere.


kod-ene-uroeno-da-vara-na-malo-i-na-veliko-svesno-i-nesvesno-namerno-i-nenamerno-a-vrlo-esto-i-bez-ikakve-zle-namere-i-ak-sasvim-esto-iz-najbolje
jovan dučićkodženeurođenodavaranamalovelikosvesnonesvesnonamernonenamernovrločestobezikakvezlenamerečaksasvimiznajboljenamerekod ženežene jeje urođenourođeno dada varavara nana malomalo ii nana velikosvesno ii nesvesnonamerno ii nenamernovrlo čestočesto ii bezbez ikakveikakve zlezle namerei čakčak sasvimsasvim čestočesto iziz najboljenajbolje namerekod žene ježene je urođenoje urođeno daurođeno da varada vara navara na malona malo imalo i nai na velikosvesno i nesvesnonamerno i nenamernoa vrlo čestovrlo često ičesto i bezi bez ikakvebez ikakve zleikakve zle namerei čak sasvimčak sasvim čestosasvim često izčesto iz najboljeiz najbolje namere

Kod žene je urođeno da vara na malo i veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje namere.Mož se često žali na ženu, a žena na muža i oboje imaju pravo.Strah životu kalja obraz često. Ko na brdo, ak i malo, stoji više vidi no onaj pod brdom.Kad se drvetu potkreše krošnja, iz stabla izbijaju novi izdanci. Tako se često i duša obolela u cvatu vraća u prolećno doba začetka i detinjstva prožetog slutnjama, kao da će tu otkriti nove nade i nastaviti prekinutu nit života. Izdanci sočno i naglo bujaju iz stabla, ali je to samo prividni život i iz njega nikad neće izrasti krošnja.Zrelost je često apsurdnija od mladosti, a često je i nepravednija prema mladosti.Naše mržnje škode nama, više nego našem protivniku. Govorite rđavo o nekom čoveku pola sata – i vi ste posle toga nesrećni i otrovni; a govorite pola sata o njemu dobro, pa čak i kad to ne zaslužuje, i bićete mirni i blaženi, čak i ponosni na lepotu svojih osećanja, ili bar na lepotu svojih reči.