Ko zavisi od drugog, treba i njegovom psu da se umiljava.


ko-zavisi-od-drugog-treba-i-njegovom-psu-da-se-umiljava
narodne poslovicekozavisioddrugogtrebanjegovompsudaseumiljavako zavisizavisi odod drugogtreba ii njegovomnjegovom psupsu dada sese umiljavako zavisi odzavisi od drugogtreba i njegovomi njegovom psunjegovom psu dapsu da seda se umiljavako zavisi od drugogtreba i njegovom psui njegovom psu danjegovom psu da sepsu da se umiljavatreba i njegovom psu dai njegovom psu da senjegovom psu da se umiljava

Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo događaje podneti zavisi u dobroj meri od nas samih, dakle na to treba trošiti snagu i obraćati pažnju.Na psu rana, na psu i zarasla.Čovek ne može da bira vreme u kojem će se roditi i živeti; od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kom narodu i od kojih roditelja.Volim da osetim skoro sve na svom ringišpilu života, i mnogo toga sam već osetio. Ono što se desi pojedincu u bilo kojim okolnostima u mnogome zavisi od toga kakav je. Ali mnogo zavisi i od količine sreće u tom sendviču.Veličina čoveka ne ogleda se u njegovom bogatstvu, već u njegovom integritetu i sposobnosti da na ljude oko sebe utiče pozitivno.Ko od drugog hoće sreću, ukrašće samo njegovu nesreću.