Ko svašto za zlo prima, on za družtvo nije - Činija Citata

Ko svašto za zlo prima, on za družtvo nije


ko-svato-za-zlo-prima-on-za-drutvo-nije
hrvatske poslovicekosvatozazloprimaondružtvonijeko svaštosvašto zaza zlozlo primaon zaza družtvodružtvo nijeko svašto zasvašto za zloza zlo primaon za družtvoza družtvo nijeko svašto za zlosvašto za zlo primaon za družtvo nijeko svašto za zlo prima

U ljubavi je najlepše da se sanja, čeka i da se čuva tajna. Ko nije prošao kroz to nije voleo. Ko nije sposoban da se žrtvuje, da pregoreva nema dara za ljubav. Ko nije patio i plakao nije voleo.Nenasilje nije nešto za samo jedan broj odabranih, ono je nešto za sve nas. Ono je jedna vrsta načina života na osnovi respekta za svakog čovjeka i za okolinu. Ono je sredstvo kojim se mogu provesti socijalne i političke promjene i kojim se čovjek može suprotstaviti zlu, a da pri tom ne čini zlo. Ono je potpuno novi način razmišljanja.Čovek je rođen za zadovoljstvo: on ga osjeća i za njega mu nisu potrebni drugi dokazi.Ko za svoj dobar glas nije već jednom – žrtvovao samog sebe?Ko za svoj dobar glas nije već jednom - žrtvovao samog sebe?Žena je potrebna i za zlo i za dobro.