Ko nema poverenja u druge, nece ga ni drugima uliti.


ko-nema-poverenja-u-druge-nece-ga-drugima-uliti
lao cekonemapoverenjadrugenecegadrugimaulitiko nemanema poverenjapoverenja uu drugenece gaga nini drugimadrugima ulitiko nema poverenjanema poverenja upoverenja u drugenece ga niga ni drugimani drugima ulitiko nema poverenja unema poverenja u drugenece ga ni drugimaga ni drugima ulitiko nema poverenja u drugenece ga ni drugima uliti

Ko poznaje druge, bistar je. Ko poznaje sebe, mudar je. Ko pobedi druge, silovit je. Ko pobedi sebe, snažan je. Ko povredi sebe, moćan je. Ko dovoljan je samom sebi, bogat je. Ko sačuva položaj, trpeljiv je. Ko ne izgubi svest u smrti, i dalje živi.Ko ima sreće u kartama, nema je u ljubavi. Da, a ko nema sreće u ljubavi, nema je ni u čemu.A volela ga je puno, i previše ako mene pitate. Mislim da ni sama nije znala zašto i na koji način, ali volela ga je. Koketirala je sa drugima, da se razumemo, i ljubila je druge, puno njih. Ali nije imala tu iskru u očima i taj osmeh na licu kao kada bi pričala sa njim.Ko na ruci nema ranu, može nositi otrov na dlanu. Otrov ne prodire gde nema rane; nema zla za onoga ko ga ne čini.Ko nema stida, ne brine ga sramota.A volela ga je puno, i previše ako mene pitate. Mislim da ni sama nije znala zašto i na koji način, ali volela ga je. Koketirala je sa drugima, da se razumemo ...