Ko ne kažnjava zlo, taj zapoveda da se ono čini. - Činija Citata

Ko ne kažnjava zlo, taj zapoveda da se ono čini.


ko-ne-kanjava-zlo-taj-zapoveda-da-se-ono-ini
leonardo da vinčikonekažnjavazlotajzapovedadaseonočiniko nene kažnjavakažnjava zlotaj zapovedazapoveda dada sese onoono činiko ne kažnjavane kažnjava zlotaj zapoveda dazapoveda da seda se onose ono činiko ne kažnjava zlotaj zapoveda da sezapoveda da se onoda se ono činitaj zapoveda da se onozapoveda da se ono čini

Ko jednom okusi ono dobro u zlu, koje ne postoji, taj se kući teško vraća.Na koja četiri načina se čini zlo? Vođeni žudnjom činimo zlo. Vođeni ljutnjom činimo zlo. Vođeni neznanjem činimo zlo. Vođenji strahom činimo zlo.Čim osetiš da se zlo javlja požuri da ga zaustaviš silnim naprezanjem volje. Siđi umom u srce i ne dopusti da zlo uđe u njega. Pazi da se ono ne razdraži i ne zanese.Ne verujem u teološkog boga koji nagrađuje dobro a kažnjava zlo.Ne verujem u teološkog Boga koji nagrađuje dobro a kažnjava zlo.Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.