Knjiga je u cijelosti put od zla k dobrome, od krivice k pravdi, od pogrešnoga k istinitome, od noći ka danu. - Činija Citata

Knjiga je u cijelosti put od zla k dobrome, od krivice k pravdi, od pogrešnoga k istinitome, od noći ka danu.


knjiga-u-cijelosti-put-od-zla-k-dobrome-od-krivice-k-pravdi-od-pogrenoga-k-istinitome-od-noi-ka-danu
viktor igoknjigacijelostiputodzladobromekrivicepravdipogrenogaistinitomenoćikadanuknjiga jeu cijelosticijelosti putput odod zlazla kk dobromeod krivicekrivice kk pravdiod pogrešnogapogrešnoga kk istinitomeod noćinoći kaka danuknjiga je uje u cijelostiu cijelosti putcijelosti put odput od zlaod zla kzla k dobromeod krivice kkrivice k pravdiod pogrešnoga kpogrešnoga k istinitomeod noći kanoći ka danuknjiga je u cijelostije u cijelosti putu cijelosti put odcijelosti put od zlaput od zla kod zla k dobromeod krivice k pravdiod pogrešnoga k istinitomeod noći ka danuknjiga je u cijelosti putje u cijelosti put odu cijelosti put od zlacijelosti put od zla kput od zla k dobrome

Izbaci sliku na fejsu,i u opisu napiše #osmeh,A zubi joj k’o lanac od bicikla..Da je pamet do kadije, k’o od kadije, ne bi kadija ni treb’o.Pusti to, danas nas uvredi ovaj, sutra ko zna ko će. Mi stalno obraćamo pažnju na te uvrede, a treba sve to da savladamo mirom. Da ne primamo k srcu. I kad ne primamo k srcu, onda neprijatelj hoće da vređa, no ako se to odbije od nas, to ne remeti naš unutrašnji mir, i posle vide ljudi: vređaju, vređaju, pa na kraju dignu ruke.Vuk na ovcu svoje pravo ima ka tiranin na slaba čovjeka; al tirjanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga k poznaniju prava, to je ljudska dužnost najsvetlija!Svakom je draža voda sa česme od dobra, nego od zla čovjeka.Dosađujem se k’o sapun u ciganskom naselju :)