Kažu da su ekstovertne osobe nesrećnije od introvertnih, i da osjećaju potrebu da to kompenzuju dokazujući sebi da su zadovoljne, vesele, da drže korak sa životom. - Činija Citata

Kažu da su ekstovertne osobe nesrećnije od introvertnih, i da osjećaju potrebu da to kompenzuju dokazujući sebi da su zadovoljne, vesele, da drže korak sa životom.


kau-da-su-ekstovertne-osobe-nesrenije-od-introvertnih-i-da-osjeaju-potrebu-da-to-kompenzuju-dokazujui-sebi-da-su-zadovoljne-vesele-da-dre-korak
paulo koeljokažudasuekstovertneosobenesrećnijeodintrovertnihosjećajupotrebutokompenzujudokazujućisebizadovoljneveseledržekorakživotomkažu dada susu ekstovertneekstovertne osobeosobe nesrećnijenesrećnije odod introvertnihi dada osjećajuosjećaju potrebupotrebu dakompenzuju dokazujućidokazujući sebisebi dada susu zadovoljneda držedrže korakkorak sasa životomkažu da suda su ekstovertnesu ekstovertne osobeekstovertne osobe nesrećnijeosobe nesrećnije odnesrećnije od introvertnihi da osjećajuda osjećaju potrebuosjećaju potrebu dada to kompenzujukompenzuju dokazujući sebidokazujući sebi dasebi da suda su zadovoljneda drže korakdrže korak sakorak sa životom

Postigao sam stvari koje su mi bitne, a uništiću ih jer samom sebi govorim da su izgubile smisao. Znam da je to laž, da su i dalje bitne i da ću, ako uništim njih, uništiti i samog sebe.Ne želim da i dalje sebi govorim da će to jednog dana proći. Neće. Moram da naučim da živim sa svojim demonima.Suštinski su filmovi ti koji su pokretali stvari u Americi od trenutka kad su smišljeni. Oni ti govore šta da radiš, kako to da radiš, kad da to radiš, kako da se osećaš u vezi toga, i kako da gledaš na to kako se osećaš u vezi toga.Prava vera je u tome da se uvek živi dobrim životom, u ljubavi sa svima, da se postupa sa bližnjima uvek onako kako želiš da oni s tobom postupaju. U tome je istina. I toj veri učili su uvek svi istiniti mudraci i ljudi svetoga života svih naroda.A pred našim duhovnim očima da nam je sloga i evanđelska ljubav i da ih uzajamnim praštanjem čuvamo kao zenicu oka. Onome, pak, ko nas zlurado zapita ko je ovde ostao pobednik, a ko pobeđeni da znamo i mirno i jasno i sebi i njemu odgovoriti: Ovde su se srela braća koja su to bila i ostala.Orao nikad nije imao potrebu da se upozna sa nekim drugim orlom. Mravi su izmislili narode.