Kada bi se nirnberški zakoni primijenili, tada bi svaki američki predsjednik nakon Drugog svjetskog rata trebao biti obješen.


kada-bi-se-nirnberki-zakoni-primijenili-tada-bi-svaki-ameriki-predsjednik-nakon-drugog-svjetskog-rata-trebao-biti-obje
noam Čomskikadabisenirnberkizakoniprimijenilitadasvakiameričkipredsjedniknakondrugogsvjetskogratatrebaobitiobjeenkada bibi sese nirnberškinirnberški zakonizakoni primijenilitada bibi svakisvaki američkiamerički predsjednikpredsjednik nakonnakon drugogdrugog svjetskogsvjetskog ratarata trebaotrebao bitibiti obješenkada bi sebi se nirnberškise nirnberški zakoninirnberški zakoni primijenilitada bi svakibi svaki američkisvaki američki predsjednikamerički predsjednik nakonpredsjednik nakon drugognakon drugog svjetskogdrugog svjetskog ratasvjetskog rata trebaorata trebao bititrebao biti obješenkada bi se nirnberškibi se nirnberški zakonise nirnberški zakoni primijenilitada bi svaki američkibi svaki američki predsjedniksvaki američki predsjednik nakonamerički predsjednik nakon drugogpredsjednik nakon drugog svjetskognakon drugog svjetskog ratadrugog svjetskog rata trebaosvjetskog rata trebao bitirata trebao biti obješenkada bi se nirnberški zakonibi se nirnberški zakoni primijenilitada bi svaki američki predsjednikbi svaki američki predsjednik nakonsvaki američki predsjednik nakon drugogamerički predsjednik nakon drugog svjetskogpredsjednik nakon drugog svjetskog ratanakon drugog svjetskog rata trebaodrugog svjetskog rata trebao bitisvjetskog rata trebao biti obješen

Kada bi svaki čovek voleo sve ljude, tada bi svaki pojedinačno posedovao svet.Govor bi trebao biti poput ženske suknje: dovoljno dugačak da bi pokrio temu, a dovoljno kratak da bi bilo zanimljivo.Da su Nirnberški zakoni primenjivani, svaki posleratni Američki predsednik bi bio obešen.Često sam razmišljao kako bi racionalni fašisti, ukoliko bi postojali, rado odabrali američki sistem.Kada bi svako od nas bio covek, onda bi i svaki kamen bio draguljPred nosom mi je život kakav bi trebao biti, a ja se osećam kao u zatvoru.