Kad zaćutim, okrenem se i odem, to ne znači da si ti pobedio, to znači da više nisi vredan mog vremena.


kad-zautim-okrenem-se-i-odem-to-ne-znai-da-ti-pobedio-to-znai-da-vie-nisi-vredan-mog-vremena
Čarls bukovskikadzaćutimokrenemseodemtoneznačidatipobediovienisivredanmogvremenakad zaćutimokrenem sese ii odemne značiznači dada sisi titi pobedioznači dada viševiše nisinisi vredanvredan mogmog vremenaokrenem se ise i odemne znači daznači da sida si tisi ti pobedioznači da višeda više nisiviše nisi vredannisi vredan mogvredan mog vremenaokrenem se i odemne znači da siznači da si tida si ti pobedioznači da više nisida više nisi vredanviše nisi vredan mognisi vredan mog vremenane znači da si tiznači da si ti pobedioznači da više nisi vredanda više nisi vredan mogviše nisi vredan mog vremena

Posle nekog vremena naučiš da ljubav ne znači oslanjanje, a društvo ne znači bezbednost, i počneš da učiš da poljupci nisu ugovori i da pokloni nisu obe ...Jednom mi je jedna mudra zena rekla: Kad god ti se ucini da si se sama izvukla iz neke zamrsene i teske situacije, budi sigurna da to nisi ucinila svojim ...Samo zato što nešto ne radi onako kako si planirao ne znači da je to i neupotrebljivo.Ako nekoga pobediš argumentom, to još ne mora da znači da si ga uverio.Imati prijatelja, to znači pristati na to da ima ljepših, pametnijih i boljih od vas. Tko to ne može prihvatiti- nema prijatelja.Samo zato što te neko ne voli onako kako bi ti želeo ne znači da nisi voljen celim njegovim bićem.