Kad se nešto već dogodilo, nepotrebno je kajati se. - Činija Citata

Kad se nešto već dogodilo, nepotrebno je kajati se.


kad-se-neto-ve-dogodilo-nepotrebno-kajati-se
ezopkadsenetovećdogodilonepotrebnokajatisekad sese neštonešto većveć dogodilonepotrebno jeje kajatikajati sekad se neštose nešto većnešto već dogodilonepotrebno je kajatije kajati sekad se nešto većse nešto već dogodilonepotrebno je kajati sekad se nešto već dogodilo

Šta je najbrže na svetu? Biolog: – Najbrži je treptaj oka. To se dogodi, a da niko i ne zna da se dogodilo. Fizičar: – Najbrža je svetlost. Kad ...Svaki čovek mora prvo u sebi da potraži značenje života. To nije nešto što se otkriva, već nešto što se oblikuje.Avaj, tugo golema, nešto se desilo sa nama, nešto se grdno desilo s nama, smanjili smo se a nismo to ni primjetili. Kad smo se to izgubili, kad smo to dopustili?Nemoguće je naučiti nešto, što se misli, da se već zna.Kad se izgubi i ništa je nešto.Što se tiče braka ili celibata - pustite ljude da se sami odluče šta će izabrati - ionako će se poslije sigurno kajati.