Kad se žena zaklinje, greši onaj kome godi da joj veruje.


kad-se-ena-zaklinje-grei-onaj-kome-godi-da-joj-veruje
latinske poslovicekadseženazaklinjegreionajkomegodidajojverujekad sese ženažena zaklinjegreši onajonaj komekome godigodi dada jojjoj verujekad se ženase žena zaklinjegreši onaj komeonaj kome godikome godi dagodi da jojda joj verujekad se žena zaklinjegreši onaj kome godionaj kome godi dakome godi da jojgodi da joj verujegreši onaj kome godi daonaj kome godi da jojkome godi da joj veruje

U najvećem broju slučajeva, ljubomoran čovek, to je onaj koji veruje da je žena jača od njega, i da joj on nije dovoljan. Stoga je ljubomora samo jedan strah, a ljubomoran čovek kukavica.Ko greši, taj greši na svoju štetu, a onaj koji je nepravedan taj je prema samome sebi nepravedan jer pokazuje da je zao.Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje.Kad jedna žena ima dobrog muža , to joj se vidi na licu.Ako žena greši, nije ni muž nevin.Niti je bogat onaj kome nešto treba, niti siromašan onaj kome ne treba.