Kad je čovek sam, uvek je u lošem društvu.


kad-ovek-sam-uvek-u-loem-drutvu
franc kafkakadčoveksamuvekloemdrutvukad jeje čovekčovek samuvek jeu lošemlošem društvukad je čovekje čovek samuvek je uje u lošemu lošem društvukad je čovek samuvek je u lošemje u lošem društvuuvek je u lošem društvu

Kada je čovek sam, uvek je u lošem društvu.Bolje biti sam nego u lošem društvuAko si usamljen kada si sam, onda si u lošem društvu.U lošem društvu budi spreman i na grom iz vedra neba.Najviša predstava o životu sastoji se u ovome: da čovek vlada svojim vlastitim postupcima. Čovek koji je uvek podložan tuđim uticajima je pomalo mrtav čovek.Nikada ne govorite ružno o visokom društvu. To uvek govore oni koji ne mogu dospeti u to društvo.