Kad god mislimo da su nam se za nešto „otvorile oči“, to obično znači da smo ih za stotinu drugih stvari zatvorili.


kad-god-mislimo-da-su-nam-se-za-neto-otvorile-oi-to-obino-znai-da-smo-ih-za-stotinu-drugih-stvari-zatvorili
ivo andrićkadgodmislimodasunamsezaneto„otvorileoči“toobičnoznačismoihstotinudrugihstvarizatvorilikad godgod mislimomislimo dada susu namnam sese zaza neštonešto „otvorile„otvorile oči“obično značiznači dada smosmo ihih zaza stotinustotinu drugihdrugih stvaristvari zatvorilikad god mislimogod mislimo damislimo da suda su namsu nam senam se zase za neštoza nešto „otvorilenešto „otvorile oči“obično znači daznači da smoda smo ihsmo ih zaih za stotinuza stotinu drugihstotinu drugih stvaridrugih stvari zatvorilikad god mislimo dagod mislimo da sumislimo da su namda su nam sesu nam se zanam se za neštose za nešto „otvorileza nešto „otvorile oči“obično znači da smoznači da smo ihda smo ih zasmo ih za stotinuih za stotinu drugihza stotinu drugih stvaristotinu drugih stvari zatvorilikad god mislimo da sugod mislimo da su nammislimo da su nam seda su nam se zasu nam se za neštonam se za nešto „otvorilese za nešto „otvorile oči“obično znači da smo ihznači da smo ih zada smo ih za stotinusmo ih za stotinu drugihih za stotinu drugih stvariza stotinu drugih stvari zatvorili

Ponekad loše stvari u životu nam otvore oči, da vidimo dobre stvari, na koje ranije nismo obraćali pažnju…Avaj, tugo golema, nešto se desilo sa nama, nešto se grdno desilo s nama, smanjili smo se a nismo to ni primjetili. Kad smo se to izgubili, kad smo to dopustili?Svi smo obuzeti sobom. Svi mi, ma šta radili, mislimo na sebe. Čak i kada se žrtvujemo za druge, činimo to zato sto je nama potrebno da se žrtvujemo. Požrtvovanost je najveća samoobmana. I kada smo okrenuti drugima, vidimo u stvari sebe. Svoj odraz u drugome.Kazna ne ispravlja ni jednu nepravdu, ali sprečava stotinu drugih!Ako sloboda znači nešto uopšte, ona znači pravo da kažeš ljudima nešto što oni ne žele da čuju.Tako obično biva. Oni koje želimo da vidimo ne dolaze u časovima kad na njih mislimo i kad ih najviše očekujemo, a pojavljuju se u nekom trenutku kad smo mislima najdalje od njih. I našoj radosti zbog ponovnog viđenja treba tada malo vremena da se stigne sa dna, gde je potisnuta, i pojavi na površini.