Kad bi Bog kažnjavao za svako učinjeno zlo, ne bi na zemlji ostalo ni jedno živo biće. - Činija Citata

Kad bi Bog kažnjavao za svako učinjeno zlo, ne bi na zemlji ostalo ni jedno živo biće.


kad-bi-bog-kanjavao-za-svako-uinjeno-zlo-ne-bi-na-zemlji-ostalo-jedno-ivo-bie
meša selimovićkadbibogkažnjavaozasvakoučinjenozlonenazemljiostalojednoživobićekad bibi bogbog kažnjavaokažnjavao zaza svakosvako učinjenoučinjeno zlone bibi nana zemljizemlji ostaloostalo nini jednojedno živoživo bićekad bi bogbi bog kažnjavaobog kažnjavao zakažnjavao za svakoza svako učinjenosvako učinjeno zlone bi nabi na zemljina zemlji ostalozemlji ostalo niostalo ni jednoni jedno živojedno živo bićekad bi bog kažnjavaobi bog kažnjavao zabog kažnjavao za svakokažnjavao za svako učinjenoza svako učinjeno zlone bi na zemljibi na zemlji ostalona zemlji ostalo nizemlji ostalo ni jednoostalo ni jedno živoni jedno živo bićekad bi bog kažnjavao zabi bog kažnjavao za svakobog kažnjavao za svako učinjenokažnjavao za svako učinjeno zlone bi na zemlji ostalobi na zemlji ostalo nina zemlji ostalo ni jednozemlji ostalo ni jedno živoostalo ni jedno živo biće

Kad bi na zemlji bilo sve razumno, ne bi se ništa događalo.Kad bi stariji imali volje i vremena da posvete malo pažnje djeci i omladini, vezali bi ih za sebe tvrdom ljubavlju i lakše bi ih usmjeravali: vjerovali bi im na ljubav i stavljali bi se pod zaštitu njihova povjerenja. Na žalost stariji nemaju ni volje ni vremena i ispuštaju šansu da lako utiču na mlade.Kad bi nam neko ponudio besmrtnost na zemlji, ko bi htio primiti taj žalosni poklon.Ko ima dobru ženu, ne može ga zadesiti ni jedno zlo koje se ne bi moglo podneti.Kad bi mnogo dobrog bilo na svijetu, ne bi ga dobrim ni smatrali.Kad bi mladost imala filozofiju starca, ne bi bilo na svetu ni jednog sunčanog dana.