Kad bi Bog kažnjavao za svako učinjeno zlo, ne bi na zemlji ostalo ni jedno živo biće.


kad-bi-bog-kanjavao-za-svako-uinjeno-zlo-ne-bi-na-zemlji-ostalo-jedno-ivo-bie
meša selimovićkadbibogkažnjavaozasvakoučinjenozlonenazemljiostalojednoživobićekad bibi bogbog kažnjavaokažnjavao zaza svakosvako učinjenoučinjeno zlone bibi nana zemljizemlji ostaloostalo nini jednojedno živoživo bićekad bi bogbi bog kažnjavaobog kažnjavao zakažnjavao za svakoza svako učinjenosvako učinjeno zlone bi nabi na zemljina zemlji ostalozemlji ostalo niostalo ni jednoni jedno živojedno živo bićekad bi bog kažnjavaobi bog kažnjavao zabog kažnjavao za svakokažnjavao za svako učinjenoza svako učinjeno zlone bi na zemljibi na zemlji ostalona zemlji ostalo nizemlji ostalo ni jednoostalo ni jedno živoni jedno živo bićekad bi bog kažnjavao zabi bog kažnjavao za svakobog kažnjavao za svako učinjenokažnjavao za svako učinjeno zlone bi na zemlji ostalobi na zemlji ostalo nina zemlji ostalo ni jednozemlji ostalo ni jedno živoostalo ni jedno živo biće

U kristalu imamo čistu evidenciju egzistencije formativnog životnog principa, i ako pored svega ne možemo razumijeti život kristala – to je ipak živo biće.Postoji samo jedno dobro, a to je znanje, i jedno zlo, a to je neznanje.Svako može biti prorok. Onome što zlo radi reci da će zlo proći, a onome koji dobro čini da će biti nagrađen, pa nećeš nikada pogrešiti, jer je to večni zakon prirode. Jer nikada u istoriji zlo nije ostalo nekažnjeno, niti dobro nenagrađeno.Čovek zaista umire. Zato se smrti i plaši. Jedino je živo biće koje od smrti zazire. Jer, samo za njega smrt je konačan nestanak.Kad u zemlji postoji red, beda i poniženje su sramota. Kada u zemlji vlada nered, onda su bogastvo i ugled sramota.Zato što me voliš ja volim sve ostalo, i nikome ne želim zlo.