Jedino zaljubljeni i pijani ne znaju šta čine. - Činija Citata

Jedino zaljubljeni i pijani ne znaju šta čine.


jedino-zaljubljeni-i-pijani-ne-znaju-ine
Češka poslovicajedinozaljubljenipijanineznajutačinejedino zaljubljenizaljubljeni ii pijanipijani nene znajuznaju štašta činejedino zaljubljeni izaljubljeni i pijanii pijani nepijani ne znajune znaju štaznaju šta činejedino zaljubljeni i pijanizaljubljeni i pijani nei pijani ne znajupijani ne znaju štane znaju šta činejedino zaljubljeni i pijani nezaljubljeni i pijani ne znajui pijani ne znaju štapijani ne znaju šta čine

Neke žene ne znaju šta zaslužuju…Neki muškarci  ne znaju šta imaju…Žene odlaze nakon što shvate, a muškarci tek onda shvate…Ako putnici znaju, recimo, koliko je kamenova u kaldrmi puta i koliko je zrna peska pod kaldrmom, i ako znaju imena sveg drveća i svih travki što rastu pokraj puta - šta im pomaže sve to znanje, ako ne znaju gde je put počeo, i gde će se završiti, i odakle su pošli i kuda idu?Čuvajte i neprijatelje svoje i molite se za njih jer ne znaju šta rade.Ljudi nikada ne čine zlo sa toliko entuzijazma i doslednosti osim kada ga čine iz religijskih ubeđenja.Veoma je teško dizajnirati proizvod za određenu grupu. Često ljudi ne znaju šta žele dok im to ne pokažeš.Nekim ljudima je uzalud pružati ruke.Oni ni sa svojima ne znaju šta će…