Jedino zaljubljeni i pijani ne znaju šta čine.


jedino-zaljubljeni-i-pijani-ne-znaju-ine
Češka poslovicajedinozaljubljenipijanineznajutačinejedino zaljubljenizaljubljeni ii pijanipijani nene znajuznaju štašta činejedino zaljubljeni izaljubljeni i pijanii pijani nepijani ne znajune znaju štaznaju šta činejedino zaljubljeni i pijanizaljubljeni i pijani nei pijani ne znajupijani ne znaju štane znaju šta činejedino zaljubljeni i pijani nezaljubljeni i pijani ne znajui pijani ne znaju štapijani ne znaju šta čine

Neke žene ne znaju šta zaslužuju…Neki muškarci  ne znaju šta imaju…Žene odlaze nakon što shvate, a muškarci tek onda shvate…Ako putnici znaju, recimo, koliko je kamenova u kaldrmi puta i koliko je zrna peska pod kaldrmom, i ako znaju imena sveg drveća i svih travki što rastu pokraj puta - šta im pomaže sve to znanje, ako ne znaju gde je put počeo, i gde će se završiti, i odakle su pošli i kuda idu?Spavaj samo. Ne znaju oni šta mi znamo.Jedino ti znas sta mi treba,tvoj topli osmijeh i ljubavi do neba. Jedino ti mozes to da mi das,zato te i volim da znaš.A šta bi pričali da ne lažu. Da zbore što znaju dovijek bi ćutali.Ljudi nikada ne čine zlo sa toliko entuzijazma i doslednosti osim kada ga čine iz religijskih ubeđenja.