Je li to kiša neprestano pada ili sam pogrešno pročitala 100000000000 statusa???


je-li-to-kia-neprestano-pada-ili-sam-pogreno-proitala-100000000000-statusa
litokianeprestanopadailisampogrenopročitala100000000000statusaje likiša neprestanoneprestano padapada iliili samsam pogrešnopogrešno pročitalapročitala 100000000000100000000000 statusali to kišakiša neprestano padaneprestano pada ilipada ili samili sam pogrešnosam pogrešno pročitalapogrešno pročitala 100000000000pročitala 100000000000 statusaje li to kišali to kiša neprestanokiša neprestano pada ilineprestano pada ili sampada ili sam pogrešnoili sam pogrešno pročitalasam pogrešno pročitala 100000000000pogrešno pročitala 100000000000 statusaje li to kiša neprestanoli to kiša neprestano padakiša neprestano pada ili samneprestano pada ili sam pogrešnopada ili sam pogrešno pročitalaili sam pogrešno pročitala 100000000000sam pogrešno pročitala 100000000000 statusa

Je li to mudrost, da ne očekujemo mnogo ni od sebe ni od drugih? Je li to gubitak ili dobitak, ako saznamo pravu mjeru, svoju i tuđu? Gubitak je što je ta mjera sitna, a dobitak što ne tražimo više.Sneg pada brzinom 5 statusa u minutuJe li čovjek pametan možete pogoditi po njegovim odgovorima. Je li čovjek mudar možete pogoditi po njegovim pitanjima.Pitali su me : Nedostaje li ti ? Nisam odgovorila , okrenula sam se , otišla i tiho rekla : Je*o vam on mater !  :))))Ako vam mnogo puta kažem da vas volim, je li to više ljubavi, ili je ista, jedna jedina? Ako svakoga jutra ponovo oktrijete da ste živi, je li to više života, ili je ovaj, jedan jedini?Zavirio sam u nebo, ja to ne radim baš često. Blago onima koji gledajući Gore misle jedino na to da li je oblačno ili ne.