Je li čovjek pametan možete pogoditi po njegovim odgovorima. Je li čovjek mudar možete pogoditi po njegovim pitanjima. - Činija Citata

Je li čovjek pametan možete pogoditi po njegovim odgovorima. Je li čovjek mudar možete pogoditi po njegovim pitanjima.


je-li-ovjek-pametan-moete-pogoditi-po-njegovim-odgovorima-je-li-ovjek-mudar-moete-pogoditi-po-njegovim-pitanjima
naguib mahfouzličovjekpametanmožetepogoditiponjegovimodgovorimamudarpitanjimaje lili čovjekčovjek pametanpametan možetemožete pogoditipogoditi popo njegovimnjegovim odgovorimaje lili čovjekčovjek mudarmudar možetemožete pogoditipogoditi popo njegovimnjegovim pitanjimaje li čovjekli čovjek pametančovjek pametan možetepametan možete pogoditimožete pogoditi popogoditi po njegovimpo njegovim odgovorimaje li čovjekli čovjek mudarčovjek mudar možetemudar možete pogoditimožete pogoditi popogoditi po njegovimpo njegovim pitanjimaje li čovjek pametanli čovjek pametan možetečovjek pametan možete pogoditipametan možete pogoditi pomožete pogoditi po njegovimpogoditi po njegovim odgovorimaje li čovjek mudarli čovjek mudar možetečovjek mudar možete pogoditimudar možete pogoditi pomožete pogoditi po njegovimpogoditi po njegovim pitanjimaje li čovjek pametan možeteli čovjek pametan možete pogoditičovjek pametan možete pogoditi popametan možete pogoditi po njegovimmožete pogoditi po njegovim odgovorimaje li čovjek mudar možeteli čovjek mudar možete pogoditičovjek mudar možete pogoditi pomudar možete pogoditi po njegovimmožete pogoditi po njegovim pitanjima

O čovjeku treba suditi po njegovim pitanjima, a ne po njegovim odgovorima.Ne ocjenjuj čovjeka po njegovim manama, vec po njegovim djelima.Je li to mudrost, da ne očekujemo mnogo ni od sebe ni od drugih? Je li to gubitak ili dobitak, ako saznamo pravu mjeru, svoju i tuđu? Gubitak je što je ta mjera sitna, a dobitak što ne tražimo više.Je li napolju vruce – odjebiVera čoveka uvek se prepoznaje samo po njegovim kletvama!Mislite li da možete – ili mislite da ne možete – u pravu ste!