Jabuka ne pada daleko od stabla.


jabuka-ne-pada-daleko-od-stabla
hrvatske poslovicejabukanepadadalekoodstablajabuka nene padapada dalekodaleko odod stablajabuka ne padane pada dalekopada daleko oddaleko od stablajabuka ne pada dalekone pada daleko odpada daleko od stablajabuka ne pada daleko odne pada daleko od stabla

Iver ne pada daleko od klade.Kad se drvetu potkreše krošnja, iz stabla izbijaju novi izdanci. Tako se često i duša obolela u cvatu vraća u prolećno doba začetka i detinjstva prožetog slutnjama, kao da će tu otkriti nove nade i nastaviti prekinutu nit života. Izdanci sočno i naglo bujaju iz stabla, ali je to samo prividni život i iz njega nikad neće izrasti krošnja.Jabuka koja dockan sazri dugo stoji.Čuvajte svoje zdravlje. Negde, na nekom tajnom mestu, daleko, daleko od posla i porodiceOnaj osecaj kad vi odu ka te svi ostave,okrenu ledja.A onda dodje onaj pravi pa uhvati za ruku i odvede daleko..daleko od ovog bezveznog sveta. :)Poeta je daleko ispod slikara u predstavljanju vidljivih stvari, kao što je i daleko ispod muzičara u predstavljanju nevidljivih stvari.