Ja? Znaš mene. Ja sam se rodio zaljubljen. A večeras sam konačno saznao i u koga.


ja-zna-mene-ja-sam-se-rodio-zaljubljen-a-veeras-sam-konano-saznao-i-u-koga
Đorđe balaševićjaznamenejasamserodiozaljubljenvečeraskonačnosaznaokogaznaš meneja samsam sese rodiorodio zaljubljenvečeras samsam konačnokonačno saznaosaznao iu kogaja sam sesam se rodiose rodio zaljubljena večeras samvečeras sam konačnosam konačno saznaokonačno saznao isaznao i ui u kogaja sam se rodiosam se rodio zaljubljena večeras sam konačnovečeras sam konačno saznaosam konačno saznao ikonačno saznao i usaznao i u kogaja sam se rodio zaljubljena večeras sam konačno saznaovečeras sam konačno saznao isam konačno saznao i ukonačno saznao i u koga

Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešna sam, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala devojčica u velikom svetu koja pokušava da pronađe nekoga koga će voleti.Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešim, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala djevojka u velikom svijetu pokušavajući pronaći nekoga koga ću voleti.Zanima me u koju kategoriju žena stavljaš mene? Ipak ti ja nisam bilo ko. Ja sam najduže čekala i verovala tebi i onda kada si se sam izdavao.Ja nisam bolesna. Ja sam slomljena. Ali sretna sam sve dok mogu slikati.Da sam se rodio kao žena, sigurno bih postao prostitutka. Budući da sam se rodio kao muškarac, stalno sam žudio za ženama… :)Ja se ne bavim proricanjem, nisam gatara, ne proričem ljudima sudbinu i nisam izumitelj. Ja otkrivam. Ja sam otkrivač principa koji postoje.