Ja verujem u religiju koja veruje u slobodu. Kad god sam trebao prihvatiti religiju koja mi nije dozvoljavala borbu za moj narod oterao sam tu religiju bestraga.


ja-verujem-u-religiju-koja-veruje-u-slobodu-kad-god-sam-trebao-prihvatiti-religiju-koja-mi-nije-dozvoljavala-borbu-za-moj-narod-oterao-sam-religiju
malkolm iksjaverujemreligijukojaverujeslobodukadgodsamtrebaoprihvatitiminijedozvoljavalaborbuzamojnarodoteraobestragaja verujemverujem uu religijureligiju kojakoja verujeveruje uu slobodukad godgod samsam trebaotrebao prihvatitiprihvatiti religijureligiju kojakoja mimi nijenije dozvoljavaladozvoljavala borbuborbu zaza mojmoj narodnarod oteraooterao samsam tutu religijureligiju bestragaja verujem uverujem u religijuu religiju kojareligiju koja verujekoja veruje uveruje u slobodukad god samgod sam trebaosam trebao prihvatititrebao prihvatiti religijuprihvatiti religiju kojareligiju koja mikoja mi nijemi nije dozvoljavalanije dozvoljavala borbudozvoljavala borbu zaborbu za mojza moj narodmoj narod oteraonarod oterao samoterao sam tusam tu religijutu religiju bestraga

Sreća i nesreća stvorili su prirodnu religiju – religiju nade i budućnosti; nju će ljudi sačuvati dokle god bude slabih i nesretnika.Odgovor na religiju nije nestanak religije, vec razmišljanje o njoj na drugi način. Biti deo nje na drugi način.Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešna sam, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala devojčica u velikom svetu koja pokušava da pronađe nekoga koga će voleti.Ti si najbolja stvar koja mi se desila u životu. Klimnuo sam glavom. Znam lutko, jer ti si najgora koja se desila u mom. To obično ide u paru.Ali opet sam se setila realnosti, koja mi je govorila da ne zaboravim da moj san ostavim netaknutim, i da ne padnem u zamke sudbine.Ali opet sam se sjetila realnosti, koja mi je govorila da ne zaboravim da moj san ostavim netaknutim, i da ne padnem u zamke sudbine.