Ja sam zdrav i normalan, verovali ili ne, koliko god ovako lupeto. A to što vi koji me slušate ne razumete, to nije problem.


ja-sam-zdrav-i-normalan-verovali-ili-ne-koliko-god-ovako-lupeto-a-to-to-vi-koji-me-sluate-ne-razumete-to-nije-problem
duško koraćjasamzdravnormalanverovaliilinekolikogodovakolupetototovikojimesluatenerazumetenijeproblemja samsam zdravzdrav ii normalanverovali iliili nekoliko godgod ovakoovako lupetošto vivi kojikoji meme slušateslušate nene razumetenije problemja sam zdravsam zdrav izdrav i normalanverovali ili nekoliko god ovakogod ovako lupetoa to štošto vi kojivi koji mekoji me slušateme slušate neslušate ne razumeteja sam zdrav isam zdrav i normalankoliko god ovako lupetoa to što višto vi koji mevi koji me slušatekoji me slušate neme slušate ne razumeteja sam zdrav i normalana to što vi kojišto vi koji me slušatevi koji me slušate nekoji me slušate ne razumete

Niko nije hteo da me sluša. I to me je mučilo. Sad, kad sam zašao u godine, svi traže od mene da im govorim o sebi. A ja ne mogu reči da kažem. I to me muči.Pitaju me koje sam vjere? - A ja im odgovaram pitanjem: Ja sam bezvredan i siromašan čovek koji se trudi u toj umetnosti koju mu je dao njegov Gospodar kako bi produžio svoj život koliko god je to moguće.Ono što ste mogli čitati o mojim religioznim uvjerenjima je, naravno, laž. Laž koja se sustavno ponavlja ! Ja ne vjerujem u osobnog Boga, i to nikada nisam poricao, već sam to svima jasno stavio na znanje. Ako ima išta u meni što se može nazvati religioznim, to je onda bezgranično divljenje nad strukturom svijeta, toliko koliko nam to naša znanost može razotkriti.Novac nije motivacijski faktor. Novac me ne uzbuđuje ili čini da bolje igram, jer kad si bogat onda te to ne privlači. Ja sam jednostavno sretan sa loptom na svojoj nozi. Moja motivacija dolazi od igranja igre koju volim. Ukoliko ne bih bio plaćen kao profesionalni fudbaler rado bih igrao besplatno.Neko vam jutros govori, ali ga vi ne slušate, ne zanima vas šta on misli.Hteli biste da znate šta misli onaj koji je daleko i koji ćuti.