Ja sam uvek zauzeta, što je možda glavni razlog zašto sam uvek dobro.


ja-sam-uvek-zauzeta-to-moda-glavni-razlog-zato-sam-uvek-dobro
elizabet kedi stentonjasamuvekzauzetatomoždaglavnirazlogzatodobroja samsam uvekuvek zauzetašto jeje moždamožda glavniglavni razlograzlog zaštozašto samsam uvekuvek dobroja sam uveksam uvek zauzetašto je moždaje možda glavnimožda glavni razlogglavni razlog zaštorazlog zašto samzašto sam uveksam uvek dobroja sam uvek zauzetašto je možda glavnije možda glavni razlogmožda glavni razlog zaštoglavni razlog zašto samrazlog zašto sam uvekzašto sam uvek dobrošto je možda glavni razlogje možda glavni razlog zaštomožda glavni razlog zašto samglavni razlog zašto sam uvekrazlog zašto sam uvek dobro

Hteo sam tako živeti da ne počinim ni jedne greške, preduzeo sam da ću se boriti protiv svake slabosti. Budući da sam znao ili sam barem mislio da znam šta je dobro, a šta je zlo, nisam ni mogao predstaviti zašto ne bih mogao uvek dobro činiti, a zlo izbegavati.Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST.Koliko god sam puta zašao među ljude uvek sam osetio da sam ponešto izgubio od svoje ličnosti.Ja sam uvek kasnila na sastanke – ponekad i po dva sata. Ja sam to pokušala promeniti, ali stvari koje su me navodile da kasnim činile su mi preveliko zadovoljstvo.Ako uvek govoriš što misliš, ne očekuj da ćeš uvek i čuti što želiš.Na kraju svoje priče već sam bolje sagledavao situaciju u kojoj sam se nalazio, život koji sam izabrao verujući da ljubav uvek može sve da spase. Ali to nije istina: ona nas ponekad odvede u provaliju u koju obično povučemo sa sobom i voljene osobe.