Ja nosim odijelo lakeja, a u vas je lakejska duša!


ja-nosim-odijelo-lakeja-a-u-vas-lakejska-a
viktor igojanosimodijelolakejavaslakejskaduaja nosimnosim odijeloodijelo lakejau vasvas jeje lakejskalakejska dušaja nosim odijelonosim odijelo lakejaa u vasu vas jevas je lakejskaje lakejska dušaja nosim odijelo lakejaa u vas jeu vas je lakejskavas je lakejska dušaa u vas je lakejskau vas je lakejska duša

Ja nosim čizme skitaljke, mene je teško voleti.Ukoliko umreš onda si srećan u potpunosti i tvoja duša nastavlja živeti negde drugo. Ja se ne bojim umiranja. Totalni mir nakon smrti i pretvaranje u nekog drugog je najbolja nada koju imam.Ja sam neko sasvim običan, manje bitan, samo jedna mala duša na ovome svetu, ali opet, ja sam neko ko je ceo svoj svet video u tebi.Nemojte dozvoliti da vaša lepa duša propadne u đubretu. Ja verujem u budućnost vašeg naroda. Duh Kosova, Karađorđa, Kumanova i Kajmakčalana ponovo će se probuditi. Mora se, međutim, brzo probuditi. Sudbina vam je u vlastitim rukama: blistava budućnost ili ponovo ropstvo!Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu svi će biti pored vas.Uloga prijatelja je da bude uz vas kada grešite. Kada ste u pravu, svi će biti pored vas.