Ja nosim odijelo lakeja, a u vas je lakejska duša!


ja-nosim-odijelo-lakeja-a-u-vas-lakejska-a
viktor igojanosimodijelolakejavaslakejskaduaja nosimnosim odijeloodijelo lakejau vasvas jeje lakejskalakejska dušaja nosim odijelonosim odijelo lakejaa u vasu vas jevas je lakejskaje lakejska dušaja nosim odijelo lakejaa u vas jeu vas je lakejskavas je lakejska dušaa u vas je lakejskau vas je lakejska duša

Pravog muškarca, s kojim ćete trajati, nećete prepoznati po izgledu, po diplomi, po inteligenciji. Onog pravog prepoznaćete po načinu kako vas drži za ruku, kako vas ljubi, kako vas grli – ni prečvrsto da ostanete bez daha, a ni prelabavo da nestanete bez traga. Pravi vas drži taman onako kao treba, da znate čiji ste.Pravog muškarca, s kojim ćete trajati, nećete prepoznati po izgledu, po diplomi, po inteligenciji. Onog pravog prepoznaćete po načinu kako vas drži za ruku, kako vas ljubi, kako vas grli - ni prečvrsto da ostanete bez daha, a ni prelabavo da nestanete bez traga. Pravi vas drži taman onako kao treba, da znate čiji ste.Čuvaj me da te sačuvam, da ne nosim ranu pored rane.Ja nosim čizme skitaljke, mene je teško voleti.Potrudite se da imate dobre misli i dobre želje i prijateljima i neprijateljima i videćete kako će to doneti dobar plod i vama i svima koji vas okružuju. Malobrojni su na zemaljskoj kugli smireni i krotki ali Bog zbog tih smirenih i krotkih duša daje nam Gospod Bog blagoslov da imamo izobilje na zemlji. Tako su blažene u ovom životu smirene i krotke duše.Uloga prijatelja je da bude uz vas kada grešite. Kada ste u pravu, svi će biti pored vas.