Ja neću više da dužim… možda sam vam dosadio? Ali, zar je to sad važno? – Posle pobede naše reprezentacije nad Hrvatskom (2001.)


ja-neu-vie-da-im-moda-sam-vam-dosadio-ali-zar-to-sad-vano-posle-pobede-nae-reprezentacije-nad-hrvatskom-2001
duško koraćjanećuviedadužim…moždasamvamdosadioalizartosadvažnoposlepobedenaereprezentacijenadhrvatskom2001ja nećuneću viševiše dada dužim…dužim… moždamožda samsam vamvam dosadiozar jesad važno– posleposle pobedepobede našenaše reprezentacijereprezentacije nadnad hrvatskomja neću višeneću više daviše da dužim…da dužim… moždadužim… možda sammožda sam vamsam vam dosadioje to sad– posle pobedeposle pobede našepobede naše reprezentacijenaše reprezentacije nadreprezentacije nad hrvatskomja neću više daneću više da dužim…više da dužim… moždada dužim… možda samdužim… možda sam vammožda sam vam dosadiozar je to sadje to sad važno– posle pobede našeposle pobede naše reprezentacijepobede naše reprezentacije nadnaše reprezentacije nad hrvatskomja neću više da dužim…neću više da dužim… moždaviše da dužim… možda samda dužim… možda sam vamdužim… možda sam vam dosadiozar je to sad važno– posle pobede naše reprezentacijeposle pobede naše reprezentacije nadpobede naše reprezentacije nad hrvatskom

Nemoj malena. Šta god da sad kažeš slagaćeš, a moraš se početi navikavati na to da više nemaš nekog ko će se uvek praviti da ti veruje. Ja više neću biti taj.Nemoj hodati iza mene; možda te neću znati voditi. Nemoj hodati ispred mene; možda te neću znati slijediti. Prosto hodaj pored mene i budi mi prijatelj.Ništa neću da joj kažem, jer neću. Ona je jedna neozbiljna, najobičnija balavica. Mi stariji, mi iz osmog razreda, stavimo ruke u džepove i zviždućemo kroz zube. Baš nas briga za te devojčice.Ništa neću da joj kažem, jer neću. Ali ako pogleda nekog drugog, postaću najgori đak u školi.Radije se mirim sa svojom samoćom, ako u ovom trenutku pokušavam od nje da pobegnem, nikada više neću naći partnera. Ako je prihvatim, umesto da se borim protiv nje, možda će se stvari promeniti. Videla sam da je samoća jača kada pokušamo da joj se suprotstavimo, ali postaje slaba kad na nju jednostavno ne obraćamo pažnju.Što se više povećava naše znanje, sve se više odmotava i ukazuje naše neznanje.Računao sam da ću se vremenom već zaljubiti u nju, a da neću ni primetiti. Ali ovih dana sam saznao da ne možeš a da ne primetiš kad se zaljubiš. O, primetiš. Primetiš, još kako.