Izgleda nemoguće, dokle god se ne završi.


izgleda-nemogue-dokle-god-se-ne-zavri
nelson mandelaizgledanemogućedoklegodsenezavriizgleda nemogućedokle godgod sese nene završidokle god segod se nese ne završidokle god se negod se ne završidokle god se ne završi

Ni jedna zemlja se ne može razvijati dokle god je narod neobrazovan.Spavaj jer dokle god budeš spavao, bićeš ravan onome kome zavidiš.Jezik je hranitelj naroda. Dokle god živi jezik, dokle ga ljubimo i počitujemo, njim govorimo i pišemo, pročišćavamo, dotle živi i narod, može se među sobom razumijevati i umno sajedinjavati, ne preliva se u drugi, ne propada.Šta god počne u ljutnji završi u sramoti.Moramo od srca sve oprostiti. Unutrašnji mir ne može da se sačuva dokle god naša savest nešto izobličava. Moramo umiriti savest. Treba svima oprostiti od srca. Bez toga nema unutrašnjeg mira.Sreća i nesreća stvorili su prirodnu religiju – religiju nade i budućnosti; nju će ljudi sačuvati dokle god bude slabih i nesretnika.