Životna snaga jednog čovjeka mjeri se, pored ostalog, i njegovom sposobnošću zaboravljanja.


ivotna-snaga-jednog-ovjeka-mjeri-se-pored-ostalog-i-njegovom-sposobnou-zaboravljanja
ivo andrić ŽivotnasnagajednogčovjekamjeriseporedostalognjegovomsposobnoćuzaboravljanjaŽivotna snagasnaga jednogjednog čovjekačovjeka mjerimjeri sepored ostalogi njegovomnjegovom sposobnošćusposobnošću zaboravljanjaŽivotna snaga jednogsnaga jednog čovjekajednog čovjeka mjeričovjeka mjeri sei njegovom sposobnošćunjegovom sposobnošću zaboravljanjaŽivotna snaga jednog čovjekasnaga jednog čovjeka mjerijednog čovjeka mjeri sei njegovom sposobnošću zaboravljanjaŽivotna snaga jednog čovjeka mjerisnaga jednog čovjeka mjeri se

Srela sam jednog čovjeka i zaljubila se u njega. Zaljubila sam se iz jednog jedinog razloga, od njega ne očekujem ništa.Vješta osoba koja upošljava druge ljude će uposliti mudrog čovjeka, hrabrog čovjeka, gramzivog čovjeka i glupog čovjeka.Veličina čoveka ne ogleda se u njegovom bogatstvu, već u njegovom integritetu i sposobnosti da na ljude oko sebe utiče pozitivno.Neka budućnost kaže istinu,procijenite svakoga čovjeka prema njegovom radu i zaslugama. Sadašnjost je njihova, ali budućnost je moja, za koju sam tako naporno radio.I vrline jednog čovjeka mi primamo i cijenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvaćanjima i sklonostima.Najbolji način da se svaki dan započne dobro, jeste, da pri buđenju mislite ne biste li tog dana barem jednog čovjeka mogli obradovati.