Život je brz; za nekoliko časaka ljudi iz neba prelaze u pakao.


ivot-brz-za-nekoliko-asaka-ljudi-iz-neba-prelaze-u-pakao
paulo koeljoŽivotbrzzanekolikočasakaljudiiznebaprelazepakaoŽivot jeje brzza nekolikonekoliko časakačasaka ljudiljudi iziz nebaneba prelazeprelaze uu pakaoŽivot je brzza nekoliko časakanekoliko časaka ljudičasaka ljudi izljudi iz nebaiz neba prelazeneba prelaze uprelaze u pakaoza nekoliko časaka ljudinekoliko časaka ljudi izčasaka ljudi iz nebaljudi iz neba prelazeiz neba prelaze uneba prelaze u pakaoza nekoliko časaka ljudi iznekoliko časaka ljudi iz nebačasaka ljudi iz neba prelazeljudi iz neba prelaze uiz neba prelaze u pakao

Um je jedno posebno mesto i sam moze stvoriti raj i pakao, pakao iz raja.Ružne žene ostare prije nego lijepe – one prelaze iz sjenke u tamu.Toliko sam brz da sam prošle noći pritisnu prekidač za gašenje svetla i bio u krevetu pre nego je sobom zavladala tama.Ponekad zagrmi iz vedra neba.Žena pada iz raznih uzroka: iz ljubavi, iz dosade, iz strasti fizičke, iz sujete, iz slabosti volje, iz interesa materijalnog, iz romantike, iz manije, iz perverzije, iz osvete.Čovječanstvo poseduje različite kreativne kapacitete, a osjećaj optimizma, za koji mislim da postoji razlog, zapravo dolazi iz istorije. Ne iz egzistencije ovih kapaciteta, već iz činjenice da su tokom istorije ljudi vodili hrabru borbu protiv strašnih stvari i osvajali veoma važne borbe za slobodu i pravdu, ne bez regresija jer se stvari kreću i unazad, takođe, ali je tokom vremena došlo do definitivnog progresa u proširenju oblasti prava, pravde, moralnih obzira.