Život bez prijateljstva je ništa.


ivot-bez-prijateljstva
ciceronŽivotbezprijateljstvanitaŽivot bezbez prijateljstvaprijateljstva jeje ništaŽivot bez prijateljstvabez prijateljstva jeprijateljstva je ništaŽivot bez prijateljstva jebez prijateljstva je ništaŽivot bez prijateljstva je ništa

Život bez pobune je kao godina bez proleća. Pobuna bez istine je kao prolece u suvoj, neplodnoj pustinji. Život, pobuna i istina jesu Sveto trojstvo koje se ne može odvajati ni menjati.Život bez načela je brod bez kormila – GandhiŽivot bez principa je brod bez kormilara.Život bez principa je brod bez kormila.Ljubav bez lepote je kao cveće bez mirisa, a tek plodovi bez semenki … Život, ljubav i lepota jesu Sveto trojstvo u jednome slobodnom, nezavisnom biću; ono se ne može menjati, niti odvajati.Život bez knjiga žedan je život, a život bez poezije je kao život bez slika.