Iver ne pada daleko od klade.


iver-ne-pada-daleko-od-klade
bosanske posloviceivernepadadalekoodkladeiver nene padapada dalekodaleko odod kladeiver ne padane pada dalekopada daleko oddaleko od kladeiver ne pada dalekone pada daleko odpada daleko od kladeiver ne pada daleko odne pada daleko od klade

Jabuka ne pada daleko od stabla.Um caruje, snaga klade valja.Stare ljubavi i stare klade upale se u svako doba.Čuvajte svoje zdravlje. Negde, na nekom tajnom mestu, daleko, daleko od posla i porodiceOnaj osecaj kad vi odu ka te svi ostave,okrenu ledja.A onda dodje onaj pravi pa uhvati za ruku i odvede daleko..daleko od ovog bezveznog sveta. :)Poeta je daleko ispod slikara u predstavljanju vidljivih stvari, kao što je i daleko ispod muzičara u predstavljanju nevidljivih stvari.