Inteligencija bez ambicije je poput ptice koja nema krila.


inteligencija-bez-ambicije-poput-ptice-koja-nema-krila
salvador daliinteligencijabezambicijepoputpticekojanemakrilainteligencija bezbez ambicijeambicije jeje poputpoput pticeptice kojakoja nemanema krilainteligencija bez ambicijebez ambicije jeambicije je poputje poput pticepoput ptice kojaptice koja nemakoja nema krilainteligencija bez ambicije jebez ambicije je poputambicije je poput pticeje poput ptice kojapoput ptice koja nemaptice koja nema krilainteligencija bez ambicije je poputbez ambicije je poput pticeambicije je poput ptice kojaje poput ptice koja nemapoput ptice koja nema krila

Čovjek bez mašte nema krila.Čovek bez mašte je čovek bez krila.Dete uz majku je poput blaga; dete bez majke je poput usamljene vlasi trave.Prijateljstvo je ljubav bez krila.Smrt i ljubav su dva krila koja nose siromaha na nebo.Onaj ko voli praksu bez teorije je poput moreplovca koji se ukrca na brod bez kormila i kompasa, te nikad ne zna na koju obalu će pristati.