Ima ljudi koji su hrabriji pred smrću, nego pred životom.


ima-ljudi-koji-su-hrabriji-pred-smru-nego-pred-ivotom
jovan dučićimaljudikojisuhrabrijipredsmrćunegoživotomima ljudiljudi kojikoji susu hrabrijihrabriji predpred smrćunego predpred životomima ljudi kojiljudi koji sukoji su hrabrijisu hrabriji predhrabriji pred smrćunego pred životomima ljudi koji suljudi koji su hrabrijikoji su hrabriji predsu hrabriji pred smrćuima ljudi koji su hrabrijiljudi koji su hrabriji predkoji su hrabriji pred smrću

Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom: muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom.Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom. Muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom.I kad si sam ne treba misliti niti raditi zlo. Nauči se više sramiti pred sobom, nego pred drugima.I kad si sam ne treba ništa zlo ni da misliš ni da radiš. Nauči da se više stidiš pred sobom, nego pred drugima.Ljubav je jača od smrti i od straha pred smrću.Bog je čudesnа i strаšnа reč, nаstаlа od strаhа pred smrću.